Z kart historii : Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Parafia św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w ŚwiętochłowicachParafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w ŚwiętochłowicachParafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w ŚwiętochłowicachParafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w ŚwiętochłowicachParafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w ŚwiętochłowicachParafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w ŚwiętochłowicachParafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w ŚwiętochłowicachParafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w ŚwiętochłowicachParafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w ŚwiętochłowicachParafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w ŚwiętochłowicachParafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w ŚwiętochłowicachParafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w ŚwiętochłowicachParafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w ŚwiętochłowicachParafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach
Kalendarium :

Najbliższe : 2024-07-15

Wspomnienie św. Bonawentury, Bpa i dK.


monstrancja W naszym kościele
trwa Codzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
Mini galeria :
09.jpg18.jpg16.jpg
Znajdź nas na : facebook


Z kart historii

Przed budową kościoła

Świętochłowice od początku swego istnienia stanowiły cząstkę ziemi Bytomskiej. Mieszkańcy Świętochłowic należeli do najstarszego Kościoła w Bytomiu pod wezwaniem św. Małgorzaty. Kościół ten powstał w XII wieku na prastarym kopcu grodowym "Sutuhali" pod Bytomiem w miejscu gdzie poganie odprawiali obrzędy religijne. W roku 1538 parafia św. Małgorzaty, a za nią i Świętochłowice, zostały przyłączone do parafii Najświętszej Marii Panny w Bytomiu. Odtąd kościół św. Małgorzaty służył jako kaplica cmentarna. W latach 1565 - 1632 oba te kościoły znajdowały się w rękach protestantów. Po tym okresie ludność znowu uczęszczała do kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. W roku 1852 Świętochłowice przyłączono do nowopowstałej parafii pod wezwaniem św. Barbary w Królewskiej Hucie. Pod koniec XIX wieku, w związku ze wzrostem ludności w Świętochłowicach w wyniku rozwoju przemysłu, zaszła konieczność budowy nowego kościoła. Dnia 23 kwietnia 1882 roku Rada Gminna w Świętochłowicach podjęła uchwałę o wszczęciu starań w celu uzyskania zgody władz na budowę kościoła.

Katastrofa górnicza 

W roku 1884 na kopalni "Niemcy" (potem kopalnia "Polska") wydarzyła się niezwykle groźna katastrofa górnicza. 20 czerwca 1884 roku, jak zwykle po skończonej pracy brać górnicza kierowała się w stronę szybu, gdy nagle masy wody, z nieopisaną siłą wdarły się do wnętrza kopalni, niszcząc wszystko co spotkały na swej drodze; odciętych zostało 43 górników, którzy schowali się w dwóch zawaliskach. W drugim dniu przebywania w zawalisku podzielili się ostatnim kawałkiem chleba. Jedynym ratunkiem była tylko zimna woda. W trzecim dniu przy dogasającej lampie, napisali list, zawierający ich ostatnie życzenie. Czwartego dnia głód odebrał im resztki sił. Pogodzeni z losem, z modlitwą na ustach, czekali na śmierć. Wieść o katastrofie lotem błyskawicy rozeszła się po Świętochłowicach i okolicy. Tłumy ludzi zebrały się pod szybem "Zimnol". Akcję ratowniczą rozpoczęto od budowania tam, wstrzymujących dalszy dopływ wody. Jednak zebrana masa wód zdołała je przerwać i ponownie wedrzeć się do wnętrza kopalni. Do pomocy sprowadzono maszynę wodną z Mikulczyc oraz straże ogniowe z Bytomia i Królewskiej Huty. Po trzech dniach szyb "Zimol" został osuszony. Nową przeszkodą na drodze ratowników była kilkunastometrowa warstwa szlamu, zalegająca dolną część szybu. Po pięciu dniach akcji, ze względu na zwiększające się niebezpieczeństwo dla kolumny ratowniczej, władze kopalni wydały dekret o zamurowaniu kopalni. Jednak na inicjatywę Ks. Michalskiego akcję ratowniczą przedłużono o 24 godziny. Dzięki temu zdołano dotrzeć do odciętych w czasie katastrofy górników.

Powstanie kościoła

Po szczęśliwym uratowaniu 43 górników, wyratowani zwrócili się z pismem do króla pruskiego Wilhelma I o udzielenie dotacji na wybudowanie kościoła dziękczynnego w Świętochłowicach. Pierwszym podpisanym na tym dokumencie był uratowany górnik Jan Balcarek. On też otrzymał odpowiedź, że król żywo zainteresował się projektem budowy tego kościoła. Po kilkuletnich trudnościach związanych ze stwierdzeniem potrzeby budowy, projektu i jego zatwierdzenia oraz zbadania istniejących środków na budowę, dnia 27 maja 1889 roku nadeszła od rządu pruskiego zgoda na rozpoczęcie budowy. W czasie obecności Ks. Kard. Jerzego Koppa w dniach 15-20 września 1888 w Królewskiej Hucie Kardynał dał zezwolenie na budowę kościoła. W dniu 15 czerwca 1889 roku gmina otrzymała również zezwolenie budowlane. 

20 października 1889 roku odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego. Po ostatecznym wykończeniu kościoła dnia 29 września 1891 roku nastąpiło poświęcenie kościoła i parafii przez Ks. Dziekana Józefa Michalskiego, Proboszcza parafii Lipiny. Po wybudowaniu kościoła, był on przez krótki czas filią parafii św. Barbary. Dopiero dekretem z dnia 26 lutego 1894 roku we Wrocławiu Kard. Jerzy Kopp utworzył dla gminy i dworu Świętochłowice nową samodzielną parafię pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła ze wszystkimi prawami i przywilejami. Konsekracja kościoła odbyła się 26 października 1896 roku przez Kard. Jerzego Koppa.

Projekt i plany budowy kościoła sporządził radca budowlany Jakisch z Bytomia. Obecny wystrój prezbiterium kościoła wykonano według projektu inż. Adama Lisika i artysty plastyka Józefa Kołodziejczyka z Chorzowa. Parafia powstała 26 II 1894.

 

Kalendarium

 

  • 20 VI 1884 - katastrofa górnicza w kopalni Deutschland
  • 28.VI 1884 - ocalenie górników
  • 29 VI 1884 - uchwała zbudowania kościoła
  • 20 X 1889 - położenia kamienia węgielnego pod fundamenty przez Księdza Łukaszczyka
  • 1891 - ukończenie budowy w stanie surowym
  • 29 IX 1891 - POŚWIĘCENIE  KOŚCIOŁA - Wotum Wdzięczności za ocalenie 43 górników
  • X 1891 - poświęcenie Drogi Krzyżowej
  • 1891-1894 - świątynia ma charakter filialny kościoła macierzystego św. Barbary w Chorzowie
  • 1894 - wybudowanie plebanii
  • 26 II 1894 - świątynia podniesiona do rangi kościoła parafialnego
  • 12 VII 1894 - zatwierdzenie nowej parafii przez władze świeckie w Opolu
  • 25 VIII 1894 - wyznaczenie Proboszcza, którym został Ks. Augustyn Henciński
  • 4 X 1894 - objęcie parafii przez nowego Proboszcza
  • 1894 - ołtarz boczny Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • 1895 - ołtarz boczny Najświętszej Maryi Panny
  • 23 X 1896 - konsekracja kościoła przez Ks. Kardynała Jerzego Koppa
  • 1927 - zainstalowanie ogrzewania elektrycznego
  • 1950-52 - radiofonizacja kościoła
  • 1954 - sprowadzenie figury Matki Bożej Fatimskiej
  • lata 60-te - usunięcie górnej części ołtarza głównego, na centralnym miejscu umieszczono krzyż z alabastrową rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego
  • 1970 - zainstalowanie ogrzewania olejowego
  • 1980 - zainstalowanie ogrzewania wodnego
  • 1980 - zmiana pokrycia dachowego z dachówkowego na eternitowe, pokrycie wieży blachą cynkową
  • 1981 - założenie boazerii zakrywającej centralne ogrzewanie
  • 1981/82 - położenie posadzki granitowej
  • 1986-1990 - przywrócenie prezbiterium dawnego gotyckiego stylu
  • 2000 - obchody Roku Jubileuszowego
  • 2005 - 2010 remont generalny Fary /elektryczność, ogrzewanie, woda, media, drzwi, okna, dach/
  • 2012 - remont generalny parteru Domu Parafialnego (kaplica, salki, toalety, klatki schodowe, okna, drzwi)
  • 2014 - malowanie kościoła (wymiana instalacji elektrycznej, nagłośnienia, oświetlenia, nowa zakrystia, wymiana bocznych drzwi i niskich dachów kościoła)
  • 2016 - Jubileusz 125-lecia kościoła
  • 2018 - odrestaurowanie obejścia przy "Farze" (kostka brukowa, płot i bramy)

Obwód parafii i jej liczebność

Parafia św. Piotra i Pawła obejmowała w chwili utworzenia w 1894 r. gminę i obszar dworski Świętochłowic bez domów przy szosie z Królewskiej Huty do Lipin zwanych "Nowym Szarlocińcem" . Liczyła wówczas 10 tys. dusz. W 1923 r. włączono do niej kolonie Falva i Hugona z parafii kochłowickiej, które jednak od grudnia 1931 rodu wraz ze wschodnią częścią Świętochłowic zostały przyłączone do nowo utworzonej wówczas parafii św. Józefa - Świętochłowice Zgoda.

Obecnie parafia liczy 15 500 wiernych a jej obwód stanowią ulice: Bankowa, Brzozowskiego,  Bytomska, Chopina, Cicha, Dmowskiego, Dworcowa, Górnicza, Granitowa, Hutnicza, Kasprzaka, Katowicka 1 - 35, Kochanowskiego,  Kościuszki, ks. Bpa Kubiny, Licealna, Ligonia, I Maja, Mańczyka, Matejki, Matki Polki, Metalowców, Miarki, Miczurina, Morcinka, Nastolatków, Niedurnego, Piastowska, Piechaczka, Pocztowa, Polna, Pokoju, Powstańców Warszawy, Reja, Rzeczna, Sienkiewicza, Sikorskiego, Solidarności, Strzelców Bytomskich, Szkolna, Szpitalna, Wodna, Wyzwolenia.
© 2002-2024 Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Świętochłowicach
ul. bpa Teodora Kubiny 10, 41-600 Świętochłowice
tel. (+48) 32 245-47-52, kancelaria@parafia-swietochlowice.pl

polityka plików cookies
supported by rduch.eu
noclegi poronin
  Kancelaria Parafialna Poniedziałek od 10:30 o 12:00 oraz
od 19:00 do 20:00
Czwartek od 8:45 do 10:45 oraz
od 15:00 do 17:00
Wtorek nieczynne Piątek od 8:45 do 10:45
Środa od 10:30 do 12:00 oraz
od 15:00 do 17:00
Sobota nieczynne